#Sensor@RefS

Kampanja Sensor.Community za uvedbo senzorjev na vseh referenčnih postajah na svetu.

Faza 1: Prikaz lokacij vseh referenčnih postaj.

Faza 2: Prikaz metainformacij referenčnih postaj.

Faza 3: Prikaz merilnih vrednosti referenčnih postaj.

Izdelano z 💕 v Stuttgartu, Nemčija