Imprint & Privacy

Senast ändrad: 20.02.2020

Imprint

Gem. § 5 Telemediengesetz (TMG)
Namn: Rajko Zschiegner
Gata: Reichenbacher Str. 20
Postnummer: 07973 Greiz
Land: Tyskland
E-post: rajko@sensor.community

Privacy

Med denna integritetspolicy vill vi informera dig om typen, omfattningen och syftet med behandlingen av personuppgifter på vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som har en personlig referens till dig, t.ex. namn, adress, e-postadress eller användarnas beteende. Med avseende på de begrepp som används, såsom "bearbetning" eller "ansvarig person" hänvisar vi till definitionerna i artikel 4 i DSGVO (Basic Data Protection Regulation)

Ansvarig

Namn: Rajko Zschiegner
Gata: Reichenbacher Str. 20
Postnummer: 07973 Greiz
Land: Tyskland
E-post: rajko@sensor.community

Kontakt via e-post, sociala medier eller telefon

Såvitt du adresserar e-post, telefon eller sociala medier som erbjuds på vår webbplats och ger oss personuppgifter, kommer dessa uppgifter att automatiskt lagras och bearbetas av vårt team för att behandla din förfrågan. Dessa uppgifter är endast behandlas för korrespondens med dig. Vi behöver din e-postadress för att kunna svara på din förfrågan. Vi behöver ditt telefonnummer för att kunna svara på din återuppringningsförfrågan. Rättslig grund: Den rättsliga grunden för användningen av dina uppgifter som beskrivet ovan är artikel 6 stycke 1 lit. a DSGVO. Radering: De personuppgifter som samlas in av oss kommer att raderas om de inte längre behövs. Vi kontrollerar nödvändigheten vartannat år. Du kan också återkalla databehandlingen när som helst.
Sensor.Community

Göra världen till en bättre plats genom samhällsdriven, öppen miljödata.

Gjord med � � i Stuttgart, Tyskland