#Sensor@RefS

Sensor.Community-kampanj för att ta med sensorer vid varje referensstation i denna värld.

Phase 1: Visa platser för alla referensstationer på Maps.Sensor.Community. ✔

Phase 2: Visa mätvärden och information för alla referensstationer. ✔

Phase 3: Mer information 2021. ✔

Sensor.Community

Göra världen till en bättre plats genom samhällsdriven, öppen miljödata.

Gjord med � � i Stuttgart, Tyskland