#NO2

Vi mäter NO2 med diffusionsrör.

Phase 1: Lansering 01.10.2020 - 9 städer i Europa mäter med 30 NO2-diffusionsrör vardera. ✔

Phase 2: Ny karta för att visa alla NO2-diffusionsrörsmätningar. ️️✔️

Phase 3: Lägga till alla andra NO2-diffusionsrörskampanjer över hela världen till kartan.

Sensor.Community

Göra världen till en bättre plats genom samhällsdriven, öppen miljödata.

Gjord med � � i Stuttgart, Tyskland