#NO2

Mierzymy NO2 rurkami dyfuzyjnymi.

Faza 1: Uruchomienie w dniu 01.10.2020 - 10 miast w Europie mierzy z 30 rur dyfuzyjnych NO2 każda.

Faza 2: Nowa mapa do wyświetlania wszystkich pomiarów lamp dyfuzyjnych NO2.

Faza 3: Dodając do mapy wszystkie inne kampanie lamp dyfuzyjnych NO2 na całym wiecie.

Sensor.Community

Uczynienie świata lepszym miejscem dzięki otwartym danym środowiskowym, kierowanym przez społeczność.

Zrobione w 💕 w Stuttgarcie, Niemcy