Úvod

🚧 Postavte si svůj vlastní senzor a staňte se součástí celosvětové občanské tech sítě a otevřených dat.
S pomocí AirRohr můžete sami měřit znečištění vzduchu.

Nákupní seznam

Set všech součástek
Jednotlivé komponenty

🙌 Skvělé, rozhodli jste se nakoupit díly online! Dodání může někdy bohužel trvat několik dní až jeden měsíc. Do té doby si užívejte života.

Ovladače & firmware

Firmware je pro Vás už připraven. Musíte si pouze nainstalovat drivery a nahrát firmware do Vašeho modulu NodeMCU (ESP8266).

Ke komunikaci mezi ESP8266 a Vaším operačním systémem je zapotřebí nainstalovat usb2serial drivery.

NodeMCU v3 chipset je obvykle CH341, zkontrolujte zadní stranu Vašeho NodeMCU pro další informace.

Vyberte odkaz, který odpovídá vašemu operačnímu systému.

Windows

Ovladač modelu V2 (CP2102) pro Windows
 • Windows 10 - Windows 10 by měly být tyto drivery schopny stáhnout automaticky.
 • Windows 7/8/8.1 - 32-bitová verze - nepodporuje 64-bitovou verzi Windows.
Ovladač modelu V3 (CH340/CH341) pro Windows
 • Windows - Windows 10 by měly být tyto drivery schopny stáhnout automaticky.
Rozbalte stažený soubor pro Windows:
 • pro V2: Otevřete adresář CP210x a dvojklikem spusťte soubor CP210xVCPInstaller_x64 (or x86)
 • pro V3: Otevřete adresář CH341SER a dvojklikem spusťte soubor SETUP.

MacOS

MacOS Ovladače
Rozbalte stažený soubor pro MacOS.
 • pro V2: Otevřete adresář CP210x a dvojklikem spusťte soubor CP210xVCPInstaller_x64 (or x86)
 • pro V3: Otevřete adresář CH341SER a dvojklikem spusťte soubor SETUP.
 • Restarujte Váš Mac

Linux

Nemusíte instalovat žádné ovladače. Chip by měl být podporovaný přímo. (můžete zkontrolovat s dmesg)

Nástroj na instalaci firmware

Podporuje vícero operačních systémů: Windows, MacOS and Linux.

Připojte k počítači modul NodeMCU pomocí krátkého micro-USB kabelu (kabel by měl být kratší než 1 metr, jinak může instalace selhat). Vyberte latest_cz.bin (nebo jiný jazyk) a klikněte na “Nahrát”. Počkejte na dokončení procesu nahrávání. Teď můžete pokračovat k samotnému složení senzoru.
Velký dík patří Piotrovi, z Polska, za jeho pomoc! 🙋‍♂️

Sestavení

⚠️ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Před sestavením nahrajte firmware! Viz sekce Nástroj na instalaci firmware.

NodeMCU v3

Poznámka: Naše pokyny se vztahují k NodeMCU verze 3. Verze je možno rozpoznat podle připojení VU a G (viz kresba).

Copyright: roman-minyaylov, MIT License
Po zapojení by měl takto vypadat výsledek

Připojení senzoru SDS011

Kolíky (Piny) jsou číslované ZPRAVA DOLEVA. Přesvědčte se při připojování, že konektory jsou dobře nasunuty na kolících a nejsou vsunuty mezi ně.

SDS011 Pin 1 -> Pin D1 / GPIO5
SDS011 Pin 2 -> Pin D2 / GPIO4
SDS011 Pin 3 -> GND
SDS011 Pin 4 -> nepoužívaný
SDS011 Pin 5 -> VU (NodeMCU v3) / VIN (NodeMCU v1,v2)
SDS011 Pin 6 -> nepoužívaný
SDS011 Pin 7 -> nepoužívaný

Pájení BME280

Připojte kolíkovou lištu k desce BME280. Připájejte ji zezadu. Mezery mezi kolíky jsou velmi malé, takže buďte trpěliví a opatrní.

Trik spočívá v tom, že přitlačíte špičku pájky na kolík, tím ho trochu nahřejete a potom zlehka nanesete cín.

Zapojení BME280

Kolíky (Piny) jsou číslované ZLEVA DOPRAVA.

VIN -> Pin 3V3 (3.3V)
GND-> GND/G
SDA -> Pin D3
SCL -> Pin D4

Svažte všechno dohromady

Svažte NodeMCU a SDS011 dohromady
Stahovací svorkou svažte NodeMCU (ESP8266) a senzor SDS011 tak, aby Wifi anténa směřovala pryč od senzoru.
Připojte ohebnou trubičku
 • Připojte ohebnou trubičku k senzoru SDS011.
 • Použijte další svorku pro připojení teplotního čidla BME280 k hadičce.
 • Provlečte USB kabel skrz plastové koleno. Namontujte SDS011 tak, aby NodeMCU směřovala nahoru a ventilátor senzoru směřoval dolů.
Vložte senzor do plastového kolena
 • Zasuňte součástky do kolena tak, aby se uvnitř zasekly.
 • USB kabel, ohebná trubička and senzor BME280 by měly čouhat z konce plastového kolena.
 • Spojte dohromady obě plastová kolena.
Finalizace
 • Snímač teploty umístěte na ohebné trubičce tak, any byl na okraji kolena.
 • Ořízněte hadičku na koci kolena.
 • Volitelné: Otevřené konce kolen je vhodné zakrýt jemnou síťkou. Vzduch tak může dovnitř proudit, ale hmyz zůstane venku.

Konfigurace

Získejte ID

 1. Připojte stanici USB kabelem ke zdroji, tím dojde k zapnutí.

 2. Stanice se pokusí připojit k nakonfigurované síti (je-li nějaká). Jestliže se jí to nepodaří, stanice vytvoří otevřenou Wi-Fi síť s názvem Particulate Matter ID, Feinstaubsensor-ID nebo airRohr-ID. ID je ChipID (například 13597771). Prosím zapište si toto číslo. Budete ho potřebovat při registraci.

 3. Připojte se k vytvořené Wi-Fi síti. Počkejte na dokončení připojení.
  Android: Jestliže dojde k okamžitému odpojení, pravděpodobně bude nutné v nastavení deaktivovat možnost 'Inteligentní síťový přepínač' v 'Připojení -> Wi-Fi -> Rozšířené'

 4. Otevřete prohlížeč a napište http://192.168.4.1/

⚠️ Poznámka Připojení NodeMCU k domácí Wi-Fi síti může nekdy vyžadovat vícero pokusů. Prosím buďte trpělivý a zkoušejte to, dokud se to nepodaří. Senzor můžete nakonfigurovat i pomocí chytrého telefonu. Pokud byla konfigurace úspěšná, IP adresa konfigurační stránky 192.168.4.1. už není přístupná.

Konfigurace senzoru

 1. V části 'Konfigurace' zadejte SSID (název vaší domácí Wi-Fi sítě), bezpečnostní klíč sítě (v systému Windows) nebo heslo k Wi-Fi.

 2. Pro doporučený senzor prachových částic (SDS011) nejsou potřeba vykonávat další změny.

 3. Po zmáčknutí Uložit a restartovat, se senzor restartuje a po úspěšném připojení k Wi-Fi síti se k němu tímto způsobem již nelze připojit.Otestujte senzor

Jestliže jste kromě zadání Wi-Fi sítě nezměnili žádné jiné údaje, senzor můžete po cca. 10 minutách 'otestovat' na následujících stránkách. Na těchto stránkách vyhledejte vaše ChipID (v příkladě výše 13597771).

Registrace

Zaregistrujte se

Navštivte stránku devices.sensor.community zaregistrujte váš senzor a staňte se součástí naší sítě otevřených dat.

Zaregistrujte svoje zařízení

Po přihlášení klikněte na Registrovat nový senzor a vyplňte formulář. Úvod -> (Přihlášení) - Moje senzory -> Zaregistrovat nový senzor

 • ChipID modulu ESP8266 (NodeMCU), které jste si poznačili.
 • Vaše e-mailová adresa (nebude zveřejněna).
 • Vaše adresa: ulice s číslem domu, PSČ a město. Klikněte na "Vyhledat zadanou adresu" a získejte souřadnice polohy (budou zaokrouhleny). Zkontrolujte polohu špendlíku a upravte v případě potřeby.
 • Pojmenování senzoru ulehčuje jeho identifikaci, pokud máte více senzorů (například zahrada, senzor u mámy, atd.)
 • Okolí senzoru - například výška od země, vzdálenost od silnice, vysoké dopravní zatížení, volné pole na okraji města nebo podobně.

Řešení problémů

Problémy s přenosem?

Do prohlížeče zadejte svoje vlastní údaje v následujícím formátu: https://api-rrd.madavi.de/grafana/d/GUaL5aZMz/pm-sensors?orgId=1&var-chipID=esp8266-[ID]

[ID] lze také vyhledat ve vstupním poli v levém horním rohu https://api-rrd.madavi.de/grafana/d/GUaL5aZMz/pm-sensors?orgId=1

 • Je senzor zaregistrovaný prostřednictvím https://devices.sensor.community/ a je senzor viditelný na mapě?
 • Byla intenzita WIFi signálu v minulosti nízká? Zde je stránka s log souborem signálu: https://api-rrd.madavi.de/grafana/d/Fk6mw1WGz/wifi-signal?orgId=1&var-chipID=esp8266-[ID]

Problémy s USB kabelem?

 • Zkontrolujte napájecí zdroj USB kabelu.
 • Restart (odpojte napájení ze sítě, nebo vytáhněte USB konektor ze zařízení).
 • Je WiFi síť správně nakonfigurovaná (senzor se připojí k nakonfigurované síti)? Jestliže ne:
  • vytvoří senzor vlastní otevřenou WiFi síť (v průběhu 2-7 minut po restartu)?
  • Hledejte síť s názvem airrohr-[ID]. Buďte trpěliví, může to trvat 1-2 minuty po spuštění.
 • Zkontrolujte v nastavení vašeho routeru, jestli je senzor připojený k vaší síti. Poznačte si jeho IP adresu.
  • můžete také využít možnost "Prohledat síť" v nástroji na instalaci firmware
  • Jestliže ano: připojte se k senzoru přes IP adresu pomocí prohlížeče http://[ip-senzoru]/ , mělo by se vám zobrazit rozhraní senzoru.
  • Jestliže ne: ESP má problémy, např. je nedostatečné napájení, restartuje ve smyčce nebo podobné.
 • Připojte USB k počítači a zkontrolujte log.
  • Sledujte text na sériovém rozhraní pomocí programu sériový terminál (Nastavení: baud 9600, 8N1).

  • Zde byste měli vidět co senzor dělá (bootovací zprávy, připojení k WiFi, měření - až po 3 minutách).

Problémy s elektronikou?

 • Vyjměte elektroniku z krytu a zkontrolujte ji.
 • Zkontrolujte nebo vyměňte napájecí zdroj:
  • bliká ESP8266 krátce po restartu?
  • SDS011: červená LED svítí / ventilátor se točí po restartu?
  • opět zkontrolujte zapojení kabelů k senzoru nebo kabely vyměňte.
Sensor.Community

Děláme svět lepší a vytváříme otevřené enviromentální údaje založené na naší komunitě.

Vyrobené s 💕 ve Štuttgatu, Německo